Home info Sednica Gradskog veća

Sednica Gradskog veća

93
0
SHARE

U sredu, 12. februara 2020. godine, sa početkom u 10 časova, održaće se 101. sednica Gradskog veća sa sledećim dnevnim redom:

D N E V N I      R E D

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „KOLUBARA“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 2. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA  USTANOVE  KULTURE CENTAR ZA KULTURU VALJEVO ZA 2020. GODINU
 3. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA NEGOVANJE TRADICIONALNE KULTURE “ABRAŠEVIĆ“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 4. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG MUZEJA VALJEVO ZA 2020. GODINU
 5. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA MATIČNE BIBLIOTEKE „LJUBOMIR NENADOVIĆ“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 6. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA „MODERNE GALERIJE VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 7. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INTERNACIONALNOG UMETNIČKOG STUDIJA „RADOVAN

TRNAVAC MIĆA“  ZA 2020. GODINU

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE „VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 2. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA  MEĐUOPŠTINSKOG  ISTORIJSKOG ARHIVA  VALJEVO ZA 2020. GODINU
 3. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE  ZA FIZIČKU KULTURU „VALIS“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 4. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 5. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VODOVOD-VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 6. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI VODE ZA STAVE JKP  „VODOVOD –VALJEVO“

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UPRAVLJANJA I  ODRŽAVANJA  SEOSKIH VODOVODA JAVNOG KOMUNALNOG  PREDUZEĆA „VODOVOD-VALJEVO“ U 2020. GODINI
 2. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA – VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 3. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UMANJENJU IZNOSA FAKTURISANE USLUGE GREJANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA – VALJEVO“
 4. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ VALJEVO   ZA 2020. GODINU
 5. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“  IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2020. GODINU
 6. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO – ROVNI «KOLUBARA» ZA 2020. GODINU
 7. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO – ROVNI «KOLUBARA»  ZA 2020. GODINU
 8. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA   „AGRORAZVOJ -VALJEVSKE  DOLINE“ D.O.O. VALJEVO  ZA 2020. GODINU
 9. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA  PRIVREDNOG DRUŠTVA  REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM „EKO-TAMNAVA“ D.O.O. UB  ZA 2020. GODINU
 10. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM  KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA   PRIVREDNOG DRUŠTVA  REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM „EKO-TAMNAVA“ D.O.O. UB  ZA 2020. GODINU
 11. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VALJEVO ZA 2020. GODINU
 12. UTVRĐIVANJE PREDLOGA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA GRAD  VALJEVO
 13. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA DECU GRADA VALJEVA

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA PROGRAMA KORIŠĆENJA  SREDSTAVA  BUDŽETSKOG  FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2020.GODINI
 2. UTVRĐIVANJE PREDLOGA PLANA  DETALJNE REGULACIJE ZA DOGRADNJU PROIZVODNOG  KOMPLEKSA „BOSIS“  D.O.O. POPUČKE U DELU NASELJENOG  MESTA POPUČKE
 3. UTVRĐIVANJE PREDLOGA  ODLUKE O TAKSI PREVOZU
 4. RAZMATRANJE PREDLOGA PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA  U  2020. GODINI
 5. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-215/2019-02 OD 20.11.2019.GODINE
 6. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-235/2019-02 OD 20.11.2019.GODINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here