Naslovna info Tabašević: Budžet grada Valjeva za 2023. godinu

Tabašević: Budžet grada Valjeva za 2023. godinu

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu, tekući prihodi budžeta grada planirani su u ukupnom iznosu od 4.146.100.000 dinara. To su prihodi koji se najvećim delom ostvaruju od poreza, taksi i naknada. U odnosu na osnovnu Odluku o budžetu grada za 2022. godinu, navedeni prihodi uvećani su za 594.100.000 dinara, odnosno za 16,73%, dok su u odnosu na Drugi rebalans budžeta grada za 2022. godinu uvećani za 217.783.236,64 dinara, odnosno za 5,54%.

„Ukupna budžetska sredstva, Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu planirana su u iznosu od 4.576.000.000 dinara. U odnosu na osnovnu Odluku o budžetu grada za 2022. godinu, uvećana su za 609.000.000 dinara, odnosno za 15,35%, dok su u odnosu na Drugi rebalans budžeta grada za 2022. godinu uvećana za 175.345.000 dinara, odnosno za 3,98%.

Najznačajniji prihod za budžet grada Valjeva u 2023. godini, kao i prethodnih godina, je porez na zarade. Ovaj prihod planiran je u iznosu od 2.025.000.000 dinara i čini 44,25% sredstava budžeta grada. Najveći izvorni prihod budžeta grada u 2023. godini je prihod od poreza na imovinu, planiran je u ukupnom iznosu od 381.000.000 dinara i čini 8,33% ukupnog budžeta. Prihodi iz transfera od Republike planirani su u skladu sa Uputstvom Ministra finansija za pripremu budžeta lokalne vlasti za 2023. godinu u iznosu od 388.041.000 dinara“, objasnio je rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević.

Sredstva iz ostalih izvora planirana su u ukupnom iznosu od 104.233.000 dinara.

Po njegovim rečima ukupna javna sredstva, Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu planirana su u iznosu od 4.680.233.000 dinara. U odnosu na osnovnu Odluku o budžetu grada za 2022. godinu, uvećana su za 648.249.190 dinara, odnosno za 16,08%, dok su u odnosu na Drugi rebalans budžeta grada za 2022. godinu uvećana za 190.520.900,57 dinara, odnosno za 4,24%.

Rashodi i izdaci koji se finansiraju iz tekućih prihoda i primanja i prenetih neutrošenih sredstava budžeta planirani su u ukupnom iznosu od 4.576.000.000 dinara. Rashodi i izdaci iz ostalih izvora planirani su u ukupnom iznosu od 104.233.000 dinara. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 4.680.233.000 dinara.

„Ako posmatramo programsku strukturu budžeta, najznačanija izdvajanja u 2023. godini planirana su za oblast saobraćaja i saobraćajne infrastrukture 17,73% sredstava budžeta, predškolskog vaspitanja 16,06%, opšte usluge lokalne samouprave 16,29% i komunalne delatnosti 11,92% sredstava budžeta grada.

Pored značajnih investicionih projekata, kao što su dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene starog objekta OŠ ”Milovan Glišić” u kombinovanu dečiju ustanovu i rekonstrukcija objekta pijace, za 2023. godinu planiran je nastavak ulaganja u unapređenje privredne zone,  mere podrške ruralnom razvoju, ulaganja u razvoj turizma i druga ulaganja koja doprinose opštem razvoju grada i stvaranju što boljih uslova za život građana.

Prioritet grada, kao i ranijih godina, je oblast zaštite životne sredine. U cilju poboljšanja kvaliteta elemenata životne sredine, grad će i u 2023. godini konkurisati za sredstva koja dodeljuju Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Ministarstvo rudarstva i energetike. Na taj način obezbediće se značajna dodatna sredstva pre svega za prelazak domaćinstava na ekološki prihvatljiv energent, ali i za realizaciju drugih aktivnosti čijom realizacijom će se postepeno stvarati uslovi za sve kvalitetniji vazduh i čistiji grad“, istakao je Željko Tabašević.

Prethodni tekstMOJ NOVI DOM – Poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u gradu Valjevu
Sledeći tekstUsvojen budžet grada Valjeva za narednu godinu

POSTAVI ODGOVOR

molimo Vas unesite komentar!
Ovde unesite svoje ime

CAPTCHA